پیشگیری همیشه وهمه جا بهتر وآسانتر وکم هزینه تر از درمان است.
سایت های عمومي آموزش و پرورش :
وزارت آموزش و پرورش   www.medu.ir

معاونت برنامه ريزي و منابع انساني   www.phr.medu.ir

معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي   www.se.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل   www.arta.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كردستان   www.kord.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان گيلان   www.guilan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي   www.wa.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان سمنان   www.semnan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان ايلام   www.ilam.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان   www.sb.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري   www.chb.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد   www.kb.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران   www.mazand.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كرمان   www.kerman.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان زنجان   www.zanjan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان   www.golestan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان   www.khouz.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه   www.kermanshah.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر   www.bushehr.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان   www.lorestan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان يزد   www.yazd.medu.ir

دفتر فناوري اطلاعات   www.it-office.medu.ir

دفتر بهبود كيفيت و راهبري استانداردها   www.standards.medu.ir

دفتر ارتقاء علمي منابع انساني   www.bstdhr.medu.ir

دفتر طرح و برنامه   
سازمان اسناد و مدارك ملي ايران   www.irandoc.ac.ir

ستاد مركزي بزرگداشت مقام معلم   www.ptc.medu.ir

شبكه ملي مدارس ايران   www.roshd.ir

دفتر آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي   www.dinapi.medu.ir

دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه اي   www.tve.medu.ir

دفترآموزش و پرورش كاردانش   
اداره كل سنجش و ارزشيابي تحصيلي   www.aee.medu.ir

اداره كل مدارس عالي فني و حرفه اي   www.htve.medu.ir

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان   www.kanoonparvaresh.com

دفتربرنامه ريزي امورفرهنگي و مشاوره   www.cisc.medu.ir

ستاد مركزي جشنواره خوارزمي   www.kharazmi.medu.ir

دانشگاه آزاداسلامي   www.azmoon.org

سايت راهبردي سازمان آموزش و پرورش استان گيلان   www.giledu.ir

سازمان سنجش آموزش كشور   www.sanjesh.org

روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استان مازندران   www.edumaz.ir

آموزش و پرورش ايران   www.edu.blogfa.com

مقالات آموزشي و پرورشي   www.edum.blogfa.com

يك مجله ساده كامپيوتري   www.itbuzzer.net

سايت پيش دبستاني معاونت آموزش عمومي استان اردبيل   www.ard-ps.talif.net

جرايد   www.iraninstitute.org

پژوهشكده تعليم و تربيت استان سيستان و بلوچستان   www.iersb.ir

شوراي عالي انفورماتيك   www.shci.ir

سايت بزرگداشت هفته مقام معلم   www.medu.ir

دبيرستان تيز هوشان بوشهر   www.farzanegan.ir

آموزش وپرورش جهان   www.eduj.blogfa.com

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی آموزش وپرورش   www.sce.ir

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی آموزش و پرورش   www.sce.ir

اخبار روابط عمومي   www.prnews.blogfa.com

سايت شوراي عالي آموزش وپرورش   www.sce.ir

وبلاك برسش مهر4 استان كهكيلويه وبويراحمد   www.pm4yasuj.persianblog.com

سایت مرکزی شبکه رشد مدارس   www.roshd.ir

سایتی در باره شهر سنندج که شامل تاریخ و عکسهای قدیمی سنندج می باشد   www.sanandaj.com


مناسبتها   www.yom.blogfa.com

وبلاگ فراخوان پرسش مهر 5   www.pm5.persianblog.com

وبلاگ اطلاع رساني روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران   www.edumazand.persianblog.com

اخبار مازندران   www.maz.blogfa.com

معاونت آموزش عمومي آموزش و پرورش بابل (مازندران )   www.ge.babolstan.com

پژوهشکده تعلیم و تربیت سازمان آموزش و پرورش استان ایلام   www.ilamier.com

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه   www.rajaietbm.com

مرکز تربیت معلم طباطیا یی ارومیه   www.umtmt.com

مرکز تربیت معلم شهید مطهری خوی   motahari-ttc.com

مديريت آموزش و پرورش استثنايي مازندران   www.specialedu.persianblog.com

سایت ÷یش دبستانی سازمان آموزش و÷رورش خوزستان   www.khou-ps.talif.net

پایگاه اینترنتی ارزشیابی کیفی- توصیفی   www.arzeshyabikaifi.persianblog.com

سايت آموزش پيش دبستاني سازمان آموزش وپرورش استان بوشهر   www.bpsl.ir

سايت سابق سازمان آموزش و پرورش استان يزد   www.yazdedu.org

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی فنی و حرفه ای مبتنی بر رایانه   www.tvtelearning.com

شبكه اطلاع‌رساني مدارس بابل (مازندران)   www.babol.schoolnet.ir

انجمن علمي و آموزشي معلمان شيمي استان مازندران   www.mcs.ir

شركت مخابرات استان اردبيل   www.ardebiltelecom.ir

وبلاگ روابط عمومی سازمان آموزش وپرورش استان بوشهر   http://www.ravabetedu.persianblog.com

انجمن علمي و آموزشي دبيران زيست شناسي آذربايجان غربي   www.azarzist.com

مؤسسه آموزش از راه دور   www.distance-edu.org

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور   www.mporg.ir

   www.

شورای عالی آموزش و پرورش   www.sce.ir

مرکز آمار ايران   www.sci.or.ir/persia/index.htm

دفـتر مـديـريـت طـرح توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات   www.ict-edu.ir

مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران   www.irandoc.ac.ir/

سايت اطلاع رساني پيش دبستاني سازمان آموزش و پرورش استان زنجان   www.zan-ps.talif.net

سایت جدید آموزش و پرورش استان گیلان   www.giledu.com

انجمن ترويج علم ايران شامل آدرسهاي مفيد   www.popscience.org.ir/commit.htm

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی   www.oerp.sch.ir

آموزش الکترونیکی   www.elearning.roshd.ir

پروژه آموزش معلمان کشور در امر IT   www.ict4teachers.org

دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی   www.talif.net

دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب فنی حرفه ای و کاردانش   www.tvoccd.sch.ir

دفتر انتشارات کمک آموزشی   www.roshdmag.org

موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی   www.rici.ac.ir

پزوهشکده تعلیم و تربیت   www.jernet.org

المپیادهای علمی کشور   www.ysc.ac.ir

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان   www.nodet.net

کمیته ارزیابی نرم افزارهای آموزشی (دفتر تکنولوژی آموزشی)   www.me_etcenter.com

يونسکو   www.unescobkk.org

يونيسف   www.unicef.org

بانک جهاني   www.worldbank.org

آموزش و پرورش انگلستان   www.hmso.gov.uk

آموزش و پرورش ايتاليا   www.istruzione.it

آموزش و پرورش کره جنوبي   www.moe.go.kr

آموزش و پرورش آمريکا   www.ed.gov

آموزش و پرورش چين   www.edu.cn

آموزش و پرورش کانادا   www.cmec.ca

آموزش و پرورش هندوستان   www.education.nic.in

آموزش و پرورش ژاپن   www.mext.go.jp

آموزش و پرورش نيوزلند   www.minedu.govt.nz

آموزش و پرورش آرژانتين   www.ne.gov.ar

آموزش و پرورش سوئد   www.sweden.gov.se

سازمان آموزش و پرورش استان فارس   www.farsedu.ir

دفتر تاليف و برنامه ريزي كتب درسي   www.talif.net

دفتر تاليف و برنامه ريزي كتب فني و حرفه اي و كارودانش   www.Tvoccd.sch.it

دفتر انتشارات كمك آموزشي   www.roshdmag.org

دفتر مديريت طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات   www.ict-edu.ir

انتشارات مدرسه   www.Madresehpub.sch.ir

اداره كل چاپ و توزيع كتابهاي درسي   www.chap.sch.ir

موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي نوآوري هاي آموزشي   www.rici.ec.ir

كميته ارزيابي نرم افزارهاي آموزشي(دفتر تكنولوژي آموزشي)   www.me-etcenter.com

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران   www.tehranedu.org

سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران   www.tehran-edu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان   www.isfahaneducation.com

سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي   www.eaedu.org

سازمان آموزش و پرورش استان خراسان   www.amoozeshvaparvarsh.com

سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان   www.hormozedu.sch.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه   www.kermanshahsazmanedu.o-f.com

سازمان آموزش و پرورش استان سمنان   www.semnanedu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختياري   www.chbedu.org

سازمان آموزش و پرورش استان كردستان   www.kued.sch.ir

آموزشكده حفاظت محيط زيست   www.coe.ac.ir

انستيتو بيوفيزيك و بيو شيمي   www.ibb.ut.ac.ir

انستيتو بيوفيزيك و بيو شيمي   www.ibb.ut.ac.ir

پژوهشكده آمار   www.src.ac.i

پژوهشكده تعليم و تربيت   www.iernet.org

پست الکترونیک کارشناسی تحقیقات   shora_k@yahoo.com

پژوهشكده كودكان استثنايي   www.riec.ac.ir

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي   www.sphtums.com

دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه   www.sir.ac.ir

دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريف   www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo

دانشگاه اراك   www.araku.ac.ir

دانشگاه اروميه   www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان   www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام   www.azzahra.ac.ir

دانشگاه بو علي سينا همدان   www.basu.ac.ir

دانشگاه تبريز   www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس   www.modares.ac.ir

شبكه مدرسه   http://www1.schoolnet.ir/fa

سايت شوراي تحقيقات(زنجان)   www.znjerc.org

شبكه بين المللي آموزش و منابع   http://iearn.saf.ir/

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد   www.kbershad.ir

مجموعه سايتهاي استان اردبيل   http://ictardabil.com/state_site/state_sites-fa.aspx

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران   http://www.irost.net

وبلاگ مديريت روابط عمومي   www.pyvand.eprsoft.com

سازمان نوسازي وتجهيز مدارس   www.orden.com

دفتر تاليف وبرنامه ريزي كتب درسي   www.talif.net

دفتر تاليف وبرنامه ريزي كتب فني وحرفه اي وكاردانش   www.tvoccd.sch.ir

دفترانتشارات كمك آموزشي   www.roshdmag.org

كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان   www.kanoonparvaresh.com

پايگاه انجمن اوليا ومربيان   www.peyvand.org.ir

ستاد توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش خراسان شمالي   www.edusetad.persianblog.com/

انجمن علمي و آموزشي معلمان شيمي استان مازندران   www.mcs.ir

وبلاگ گروه طرح و برنامه   tb2700.blogfa.com

گروه آموزشي عربي دوره ي راهنمايي تحصيلي استان بوشهر   www.e-arabic-group-bushehr.tk

شهر کامپیوتر   www.p30ct.com

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه   www.urmiaedu2.org

سایت آموزش پیش دبستانی استان آذربایجان غربی   www.azg-ps.talif.net

وبلاگ مديريت نهضت سواد آموزي خراسان شمالي   www.nehzatkhn.persianblog.com

آموزشكده فني و حرفه اي دختران مهديه خوي   www.mahdiehcollege.com

پیش دبستانی و ابتدایی استان مازندران   www.mazanddabestan.com

شبكه اطلاع رساني مدارس بابل ( مازندران )   www.babol.schoolnet.ir

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان   www.sandough-zf.com & www.szf.ir

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.szf.ir

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.sandough-zf.com

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.sandough-zf.com

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.szf.ir

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان   www.szf.ir & www.sandough-zf.com

آموزش وپرورش ابتدايي پيش دبستاني استان كهگيلويه وبويراحمد   http://pishdabestani.kbedu.ir

مديريت آموزش وپرورش استثنايي استان كهگيلويه وبويراحمد   http://est.kbedu.ir/

كارآفريني - خوداشتغالي   www.enterweb.org

سايت دبیرستان شاهد امام حسین کرمانشاه   www.shahedschool-kr.net

تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بابل   www.apsport.rooshan.com

مديريت آموزش و پرورش استثنايي استان ايلام   www.me.ilamier.com

دبيرخانه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي   http://www.iranculture.org/index.php

دبيرستان پاسداران   www.parasch.net

نظام‌هاي آموزشي کشورهاي جهان (به زبان فارسي)   http://www.iranculture.org/research/edupol/index.php

سياست‌هاي فرهنگي کشورهاي جهان (به زبان فارسي)   http://www.iranculture.org/research/culpol/index.php

فهرست مراکز پژوهشي   http://www.iranculture.org/research/resdb/centers.php

وبلاگ پرتابه آموزش فیزیک   www.hphysic52.persianblog.com

سازمان آموزش وپرورش استثنايي   www.seo.medu.ir

   www.

موسسه آموزش از راه دور   www.distance-edu.org

سازمان آموزش و پرورش استثنایی   www.seo.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استثنایی   www.seo.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استثنایی   www.seo.medu.ir

سایت موسسه آموزش از راه دور   www.distance-edu.org

موسسه و دبیرشورای آموزش از راه دور استان قزوین   www.distance-edu.org

موسسه آموزش از راه دور   www.distance-edu.org

شبکه آموزش سیما   www.irib.ir/amouzesh/program.htm

سایت تخصصی علوم   www.oloom.ir

مجموعه ای از سایتهای علمی   www.science.co.sr

وبلاگ گروه آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي   www.motevasete.blogfa.com

سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   www.khnedu.ir

مدرسه الكترونيكي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   elearning.khnedu.it

آزمونهاي مجازي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   quiz.khnedu.ir

نشريه الكترونيكي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   nashrieh.khnedu.ir

سایت مشاوره مرکزمشاوره و خدمات روان شناختی   www.Fcchrz.com

سازمان سنجش آموزش كشور ( كنكور)   www.sanjesh.org

دانشگاه آزاد اسلامي   www.azmoon.com

مهدي موعود   www.yamahdi.com/

بانك عكس آموزش و پرورش ايران   www.edupic.mihanblog.com/

سايت سازمان محيط زيست   www.irandoe.org

سایت پیش دبستانی استان هرمزگان   www.hor-ps.talif.net

سایت کارشناسی تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان قزوین   www.caspianresearchedu.ir

سایت مدیریت نهضت سوادآموزی   www.LMOHRZ.IR
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 23:40 PM  توسط شمس الله محمدي | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ اطلاعاتی در خصوص بهداشت وسلامت ونکات پزشکی بویژه درخصوص مدارس در اختیار کاربران (پدران- مادران- کادر آموزشی وفرهنگیان- دانش آموزان وسایر مراجعین گرامی) قرار می دهد . هر مطلب یا نکته ای هم که به نظر شما میرسد میتوانید بیان فرمائید.لطفا از بيان موضوعات ومطالب توهين آميز وغير اخلاقي ويا سياسي وحزبي خودداري فرمائيد كه اين گونه نظرات پس از بررسي ونامناسب بودن نمايش داده نميشود.
با تشکر
شمس اله محمدی
کارشناس ومربی بهداشت مدارس ناحیه 2 قزوین


پیوندهای روزانه
خریدشارژ
مناسبتهای بهداشت وسلامت در ایران وجهان
مطالب جذاب وخواندنی
آسم وتغذیه
فیش حقوقی فرهنگیان ناحیه 2 قزوین
فیش حقوقی فرهنگیان سراسر کشور
پایگاه اطلاع رسانی غذاوسلامت
پایگاه خبری فضای سبز ومحیط زیست ایران
پایگاه اطلاع رسانی آموزش وپرورش ناحیه 2قزوین
وبلاگ آموزشی وتربیتی آموزشگاه قوام 2-- آموزش وپرورش ناحیه 2 قزوین
وبلاگ سلامت وبیماریها(کاری از دانش آموزان مدرسه راهنمائی خلیج فارس )(ناحیه 2قزوین)
وبلاگ آموزشی وپرورشی دبستان امام صادق (ع)-ناحیه2قزوین
سروش سلامت وامنيت(وبلاگ بهداشت ناحیه 2 آ.پ قزوین)
سیمرغ سلامت
محاسبه قد ووزن نرمال وایده آل
محاسبه طول عمر وریسک ابتلا’ به بیماریهای قلبی وعروقی
تست هوش-تست اعصاب - تست بهره هوشی و.......
ساحل شهسوار (تنکابن)
پایگاه اطلاع رسانی آنفلوآنزای خوکی(H1N1)
سایت معاونت تربیت بدنی وتندرستی وزارت آموزش وپرورش
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
عناوین مطالب وبلاگ
باز آمد بوی ماه مدرسه
ماه مهرو مهرباني قديم
سایتهای آموزش وپرورش وموسسات علمی وفرهنگی وآموزشی
پیوندها
دیجی کالا(دانلود مقالات وپروژه وپابان نامه)
سلامت مدارس ، نوجوانان و جوانان
مطالب مفید در مورد مو
من و اپیدمیولوژی(پایگاه محققین جوان)
بازیهای فلش آنلاین (زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
سامانه الکترونیک عکس سلامت
فیتیله پیچ(سایت ورزشی)
حوادث ابران وجهان
کلید سلامت
بزرگترين بانك سوالات استخدامي ‌و دانشگاهي در كشور
بابای مدرسه
مهارتهای زندگی برای همه
آموزش و پرورش نوین در مدارس
تعیین وضعیت سلامت رشد وزن وقد ورژیم غذایی مناسب
هیمه بادام(همکار فرهنگی از بوشهر)
بیمه زندگی ، عمر وسرمایه گذاری
سلامت
بهداشت وتغذيه(همكار بهداشت در استان آذربايجان شرقي)
سایتهای آموزش وپرورش وموسسات علمی وفرهنگی وآموزشی ایران وجهان
طلوعی در آسمان محبت
مسابقه هفتگی هفت سیب سلامت
خاطرات کاردان بهداشت
بزرگترین سایت مرجع اطلاع رسانی استخدامی کشور
زنگ سلامت
زنگ بهداشت
خرم آباد تنكابن(منطقه گردشگري غرب مازندران)
بهداشت وسلامت (همكار مربي بهداشت در استان تهران)
اداره كل آموزش وپرورش استان گلستان(گروه سلامت وپيشگيري)
مديريت خانواده (سركار خانم عليزاده )
کارشناسی سلامت وتندرستی شهرستان کلاله(جناب آقاي تاتلي)
سلامتي( جسمي-روحي-رواني)
مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان(دوره هاي آموزشي)
(بهداشت عمومي) علوم پزشكي كرمانشاه
زيست شناسي عمومي (گياهي وجانوري)
مربيان بهداشت (مراقبين سلامت مدارس)
بهشت رضوی
فوائد ومشخصات گونه هائی از گیاهان داروئی
تستهای روانسنجی
کارشناسی تغذیه وبهداشت سازمان آ.پ استان قزوین
پایگاه اطلاع رسانی هفته نامه سلامت
سلامتیران
پايگاه اطلاع رساني پزشكان كشور
محاسبه قد وزن نرمال
وبلاگ کارشناسی تغذیه وبهداشت ناحیه 2قزوین
دفتر آموزش وفرهنگ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
اخبار حوادث از سایت دولت
آخرین خبرهای روز از سایت دولت
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
سازمان انتقال خون ایران
سازمان ملی استعدادهای درخشان(تیزهوشان)
پزشکان ایران
کانون هلال احمر دانشگاه آزاد کرمان
سايت علمي - خبري - آموزشي ((كنجكاو))
پيامهاي سلامت
پايگاه اطلاع رساني شبكه پزشكي كشور
پايگاه اطلاع رساني پرستاران
نجاتگران(سايت امداد ونجات)
سازمان بهزيستي كشور
يك سبد سلامتي
گروه آموزشی مديريت خانواده رامسر
بهداشت وسلامت
زیست شناسی //علوم تجربی
گلبرگ
سایت پزشکان بدون مرز
انجمن علمی /تخصصی/تفریحی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM